قیمت جدید کارخانه خودروهای بهمن موتور / فیدلیتی، دیگنیتی و رسپکت  چند؟  (۱۸ تیر)

شورای رقابت قیمت جدید کارخانه‌ای محصولات بهمن موتور را اعلام کرد. با توجه به کاهش قیمت کارخانه ای، در بازار خودرو نیز قیمت‌ها نزولی بود.

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای بهمن موتور در بازار به دست خواهید آورد

قیمت روز خودروهای بهمن موتور
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
وانت کارا (تک کابین) ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت کارا (دو کابین) ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت کاپرا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ---
رسپکت ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
دیگنیتی پرایم ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
دیگنیتی پرستیژ ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
ون باری اینرودز ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ ‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‌