۰ نفر
مزدا  ۸۸ در بازار ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان!

قیمت مزدا سه جدید در بازار با کاهش ۵۰ میلیون تومانی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون شد مدل ۹۷ کارکرده این خودرو ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون آگهی شده است مزدا سه مونتاژ سال ۸۸ در بازار ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون و مزدا ۲ هچ بک مدل ۱۳۹۰ نیز ۹۳۰ میلیون قیمت خورده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو مزدا به دست خواهید آورد.

قیمت بازار انواع خودرو مزدا 
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
مزدا ۳ جدید صندوق دار مونتاژ ۲۰ لیتر تیپ ۴ ۱۳۹۸ | گروه اسفند صفر  ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا، ۲ هاچ بک ۱۳۹۰ ۱۲۸,۰۰۰  ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا، ۳ جدید صندوق دار (مونتاژ) ۱۳۹۰ ۲۵۰,۰۰۰  ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا، ۳ جدید هاچ بک (مونتاژ) ۱۳۹۱ ۱۴۸,۰۰۰  ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا، ۳ جدید صندوق دار (مونتاژ) ۱۳۹۷ ۲۷,۰۰۰  ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا، ۳ (مونتاژ) ۱۳۸۸ ۲۵۰,۰۰۰  ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما