آخرین قیمت شاسی بلندهای بهمن موتور  / فیدلیتی و دیگنیتی چند؟ (۱۱ تیر)

قیمت جدید محصولات بهمن موتور اعلام شد. دو خودرو فیدلیتی ۵ و ۹ نفره افزایش قیمت ۱۰ و ۱۵ میلیونی داشتند. خودروهای دیگنیتی هم نسبت به روز گذشته تغییر قیمت نداشت.

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای بهمن موتور در بازار به دست خواهید آورد

قیمت روز خودروهای بهمن موتور
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
وانت کارا (تک کابین) ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ‎۴,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت کارا (دو کابین) ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت کاپرا ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
رسپکت ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ---
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
دیگنیتی پرایم ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ---
دیگنیتی پرستیژ ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ---
ون باری اینرودز ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ ---