۰ نفر

صدور مجوز حرفه‌ای کار دست باشگاه‌ها داد / استقلال، پرسپولیس و سپاهان جریمه شدند

۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۱
کد خبر: 723890
صدور مجوز حرفه‌ای کار دست باشگاه‌ها داد / استقلال، پرسپولیس و سپاهان جریمه شدند

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص باشگاه‌هایی که نسبت به فراهم نمودن مدارک مجوز حرفه ای خود اقدام نکرده‌اند، صادر کرد.

به گزارش اقتصادانلاین به نقل از ایرنا،‌ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، پس از بررسی گزارش کمیته استیناف صدور مجوز باشگاهی در خصوص عملکرد باشگاهها در رابطه با آیین نامه صدور مجوز حرفه ای آرای زیر را صادرکرد:

باشگاه هوادار به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A آیین نامه صدور مجوز باشگاهی(در ۳۳ مورد)، طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی باید ۳میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی(در ۶ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی به پرداخت ۱۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

باشگاه مس رفسنجان به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A در (۱۹ مورد) به پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و همچنین به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۷مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی به پرداخت ۲۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

باشگاه تراکتور به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی(در ۴ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی باید ۱۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

باشگاه پیکان تهران به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A در (۲۴ مورد) باید ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و همچنین به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۹ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی باید ۲۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

باشگاه ملوان بندرانزلی به خاطر عدم رعایت معیارهای درجه A در(۲۹ مورد) به جریمه نقدی ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۱۰ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

باشگاه صنعت نفت آبادان به خاطر عدم رعایت معیارهای درجه A در(۳۵ مورد) باید ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. همچنین به دلیل و عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۱۰ مورد) باید ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

باشگاه نساجی مازندران به دلیل و عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۵ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی باید ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

باشگاه نفت مسجد سلیمان به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A در(۳۵ مورد) باید ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و به خاطر عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در(۱۰ مورد) باید ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

باشگاه مس کرمان به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A در(۱۷ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی باید یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

باشگاه پرسپولیس به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در(۵ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی باید ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

باشگاه استقلال به خاطر عدم رعایت معیارهای درجه A آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در(۱۴ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی به پرداخت جریمه نقدی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکوم شد.این رای قابل تجدید نظر است.

باشگاه آلومینیوم اراک به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A آیین نامه صدور مجوز باشگاهی(۲۹ مورد) باید ۲میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. همچنین به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه B آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در(۵ مورد) طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۹ مورد) باید ۲۷۰ میلیون ریال جریمه پرداخت کند.این رای قابل تجدید نظر است.

باشگاه ذوب اهن اصفهان به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A آیین نامه صدور مجوز باشگاهی در (۱۵ مورد) باید یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی طبق ماده ۵ دستورالعمل جرایم آیین نامه صدور مجوز باشگاهی پرداخت کند.این رای قابل تجدید نظر است.