آخرین قیمت ۲۸ خودروی سایپا / پادرا و کارون چند؟ (۳۰ خرداد)

قیمت جدید خودروهای سایپا اعلام شد. بر این اساس قیمت وانت پادرا ۶۲۸ میلیون و پیکاپ کارون ۷۵۵ میلیون تومان اعلام شد. قیمت این خودروها در نمایندگی به ترتیب ۵۹۹ و ۷۱۰ میلیون تومان است.

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد

قیمت روز خودروهای سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
تیبا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ---
تیبا 2 ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ---
ساینا S ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰
ساینا S تیپ DA ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰
کوییک ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰
کوییک تیپ DA ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰
کوییک R ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰
کوییک R تیپ DA ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰
کوییک R اتوماتیک ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰
کوییک S ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰
کوییک S تیپ DA ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰
شاهین ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰
شاهین اتوماتیک ---- به زودی
سایپا 151 ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰
سایپا 151 تیپ DA به زودی ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰
سایپا 151 (لاینر) ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ زاگرس ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰