ریزش قیمت خودروهای فونیکس مدیران خودرو + قیمت جدید نمایندگی و بازار

طبق لیست قیمت خودروهای فونیکس مدیران خودرو، قیمت فونیکس FX پریمیوم نسبت به اول خردادماه ۱۹۰ میلیون تومان ریخته است. قیمت فونیکس تیگو ۸ پرو مکس نیز ۲۵۰ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت فونیکس تیگو ۸ کلاسیک ریزش ۱۵۰ میلیون تومانی را ثبت کرده است. قیمت فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم نیز با کاهش ۱۲۰ میلیون تومانی به روز شده است.

در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی فونیکس را در بازار مشاهده می‌کنید.

قیمت خودروهای فونیکس در بازار

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
فونیکس FX پریمیوم ۱۴۰۲ صفر    ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس ۱۴۰۲ صفر (قیمت نمایندگی) ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس ۱۴۰۲ صفر  ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس آریزو ۶ پرو ۱۴۰۲ صفر  ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت ۱۴۰۱ صفر   ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت ۱۴۰۲ صفر (قیمت نمایندگی) ۱,۶۶۷,۸۰۰,۰۰۰
فونیکس تیگو ۸ کلاسیک ۱۴۰۰ صفر    ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX اکسلنت ۱۴۰۱ صفر    ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم ۱۴۰۲ صفر (قیمت نمایندگی) ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم ۱۴۰۱ صفر   ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما 
۰ نفر