۰ نفر
با ۵۴۲ میلیون شاهین صفر بخرید + جدول قیمت

در آگهی‌های بازار خودرو، شاهین ۱۴۰۱ صفر با قیمت ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون و مدل ۱۴۰۱ با کارکرد صفر ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع خودرو شاهین
برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
شاهین، G ۱۴۰۱ صفر ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۱ صفر ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۱ صفر ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ ۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ ۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ ۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما