۰ نفر
قیمت جدید برنج، قند و شکر در میادین اعلام شد

امروز سازمان میادین میوه وتره بار قیمت جدید قند و شکر را اعلام کرد. همچنین این سازمان آخرین قیمت انواع برنج داخلی و خارجی را نیز اعلام کرده است.

اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ امروز سازمان میادین میوه و تره بار قیمت جدید برنج، قند و شکر در میادین را اعلام کرد.

بر اساس نرخنامه سازمان میادین میوه تره بار، قیمت هر بسته قند شکسته ۴۵۰ گرمی ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان، هر بسته قند شکسته ۷۰۰ گرمی ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان، هر بسته قند شکسته ۹۰۰ گرمی ۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان و هر بسته قند شکسته ۵ کیلوگرمی ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین در این نرخنامه، قیمت هر کیلو گرم شکر فله ۲۸ هزار و ۵۰۰ و شکر بسته‌بندی ۳ کیلوگرمی ۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

برنج در میادین چند؟

بر اساس نرخنامه سازمان میادین میوه تره بار، در انواع برنج‌های داخلی ارقام بومی، قیمت هر کیلو گرم برنج طارم اصل غیرتنظیم بازاری ۹۹ هزار تومان، هر کیلو گرم برنج هاشمی غیرتنظیم بازاری ۹۹ هزار تومان، هر کیلو گرم برنج دمسیاه غیرتنظیم بازاری ۹۹ هزار تومان، هر کیلو گرم برنج معطر ایرانی سایر انواع غیرتنظیم بازاری ۶۸ هزار تومان و هر کیلو گرم برنج نیمدانه معطر غیرتنظیم بازاری ۴۸ هزار تومان تعیین شده است.

در انواع برنج‌های داخلی ارقام پرمحصول، قیمت هر کیلوگرم برنج شیرودی غیرتنظیم بازاری ۵۵ هزار تومان و هر کیلوگرم تنظیم بازاری ۴۲ هزار تومان، هر کیلوگرم برنج فجر غیرتنظیم بازاری ۷۴ هزار تومان و هر کیلوگرم تنظیم بازاری ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان، هر کیلوگرم برنج ندا غیرتنظیم بازاری ۴۸ هزار تومان و هر کیلوگرم تنظیم بازاری ۴۲ هزار تومان، هر کیلوگرم برنج نیمدانه پرمحصول غیرتنظیم بازاری ۳۵ هزار تومان و هر کیلوگرم انواع دودی برنج پرمحصول غیرتنظیم بازاری ۷۲ هزار تومان است.

در انواع برنج‌های وارداتی، قیمت هر کیلوگرم برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱؛ کیسه قرمز شرکت GTC تنظیم بازاری ۳۵ هزار تومان و هر کیلوگرم غیرتنظیم بازاری برند‌های طبیعت، محسن، مژده و خاطره ۵۱ هزار تومان و در سایر برند‌ها هر کیلوگرم غیرتنظیم بازاری ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان، هر کیلو گرم برنج پاکستانی غیر تنظیم بازاری ۴۱ هزار تومان، هر کیلوگرم برنج تایلندی هومالی تنظیم بازاری ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم برنج قهوه‌ای غیرتنظیم بازاری ۷۹ هزار تومان تعیین شده است.