۰ نفر
همه شاسی بلندهای مدیران خودرو ارزان شد + لیست قیمت کامل

همه خودروهای شرکت مدیران خودرو امروز کاهش قیمت ثبت کردند. در این میان تیگو 8 پرومکس (IE) با 95 میلیون بیشترین کاهش قیمت را داشت.

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد

قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر قیمت بازار
X22 دنده ای ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
X22 اتوماتیک ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
X22 پرو اتوماتیک ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
X55 پرو ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو 5 ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو 5 اسپورت ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو 6 پرو ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 7 (IE) ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 7 پرو ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرو ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرومکس ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرومکس (IE) ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۹۵,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (1.5) ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (1.6) ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‌