۰ نفر
احداث واحد‌های یوتیلیتی مستقل توسط متانول سازها، درحد شعار است

بحث احداث واحد‌های یوتیلیتی مستقل توسط متانول‌سازها مطرح شده است و مسئله‌ی جدیدی نیز نیست. آنها از سال ۱۳۹۰ این موضوع را مطرح کرده‌اند و همان زمان نیز پس از انجام کارهای کارشناسی به این نتیجه رسیدند که احداث این واحدها به صرفه و منطقی نیست.

درخصوص یکسری حواشی که برخی از شرکت‌های پتروشیمی به‌ویژه پتروشیمی «زاگرس» به‌وجود آورده‌اند، چندین موضوع مطرح است. بحث قرارداد ۲۵ ساله شرکت «مبین انرژی» با پتروشیمی‌ «زاگرس» است که حدود ۶ سال از آن باقی مانده که تعهدات قراردادی برعهده طرفین است که باید رعایت شود.

هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که واحد‌های یوتیلیتی که درحال حاضر به راحتی در دسترس قرار گرفته‌اند را رها کرده و اقدام به احداث واحد یوتیلیتی‌ مستقلی کنند که تخصص و دانش آن را ندارند و همچنین سرمایه‌گذاری هنگفت و فضای مناسب نیاز دارد؛ به نظرم این وعده درحد شعار است.

 
۰ نفر