۰ نفر
«نابرابری یکسان» در برخورداری مردم از یارانه «همه» حامل‌های انرژی؟!

بررسی آماری سبد هزینه دهک های مختلف شهری در گاز، بنزین و برق در سال ۹۹، نشان می‌دهد که «نابرابری» کمتری در گاز و برق در مقایسه با بنزین وجود دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی شرکت سلوشن نشان می‌دهد: بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها یکی از اهداف طرح‌های موجود برای اصلاح یارانه‌ها است و تصوری وجود دارد که در همه حامل‌ها، «نابرابری در برخورداری از یارانه» به یک میزان وجود دارد.

بررسی آماری سبد هزینه دهک های مختلف شهری در گاز، بنزین و برق در سال ۹۹، نشان می‌دهد که «نابرابری» کمتری در گاز و برق در مقایسه با بنزین وجود دارد.

اگرچه نسبت هزینه های دهک دهم به دهک اول در مصرف بنزین، بیش از ۸.۵ برابر است اما این نسبت در گاز تنها ۲.۱ و در برق ۱.۷ برابر است.

«نابرابری یکسان» در برخورداری مردم از یارانه «همه» حامل‌های انرژی؟!

«نابرابری یکسان» در برخورداری مردم از یارانه «همه» حامل‌های انرژی؟!

 

۰ نفر