۰ نفر
با ۵۲۵ میلیون هم می توانید شاهین صفر بخرید + جدول قیمت

در آگهی های بازار خودرو، شاهین ۱۴۰۱ صفر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون و مدل ۱۴۰۲ صفر نیز ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع خودرو شاهین
برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
شاهین، G  ۱۴۰۱ صفر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۱ صفر ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۱ صفر ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما