۰ نفر
کنایه مشاور قالیباف به سخنگوی دولت: کاش قانون را می خواندید!

مشاور رییس مجلس شورای اسلامی در توییتی با کنایه به سخنگوی دولت نوشت: کاش آقای بهادری قبل از انتقاد از اجرایی نبودن قانون، متن قانون را می خواندند.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمدسعید احدیان مشاور رییس مجلس شورای اسلامی در توییتی کنایه‌آمیز خطاب به سخنگوی دولت نوشت: «کاش آقای بهادری قبل از انتقاد از اجرایی نبودن قانون، متن قانون را می خواندند. قانون نگفته کالابرگ حتما اجرا شود بلکه  فقط تاکید کرده ارز ترجیحی را قبل از اجرایی کردن کالابرگ حذف نکنید.‌

 مشکل اجرایی نبودن قانون نیست، مشکل غیرقانونی حذف کردن ارز ترجیحی است.»

کنایه مشاور قالیباف به سخنگوی دولت

۰ نفر