مقاومت آریزو ۵ در برابر کاهش قیمت + لیست محصولات مدیران خودرو

در حالی که همه محصولات مدیران خودرو امروز کاهشی بود قیمت دو خودرو آریزو و آریزو 5 اسپورت بدون تغییر ماند.

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد

قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر قیمت بازار
X22 دنده ای ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
X22 اتوماتیک ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
X22 پرو اتوماتیک ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
X55 پرو ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو 5 ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ---
آریزو 5 اسپورت ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ---
آریزو 6 پرو ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 7 (IE) ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 7 پرو ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرو ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرومکس ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرومکس (IE) ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (1.5) ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (1.6) ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌