تصویر هولناک از وضعیت گاز ۲۰سال آینده! / همین دست فرمان را ادامه می‌دهید؟

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان کل عرضه گاز طبیعی در سال ۱۴۲۰ به ۸۹۸.۷ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور، میزان کل عرضه گاز طبیعی در سال ۱۴۲۰ به ۸۹۸.۷ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

این در حالی است که میزان مصرف همه بخش‌ها برابر ۱۴۱۰.۸ میلیون مترمکعب خواهد بود.

این به معنی ناترازی ۵۱۲ میلیون مترمکعبی در روز است.

از سوی دیگر حداکثر اختلاف مصرف در ماه‌های سرد و گرم سال تا سال ۱۴۱۰ به صورت متوسط سالیانه ۴.۶ درصد رشد می‌کند و در سال ۱۴۰۱۰ به ۴۵۳ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

همچنین این حداکثر اختلاف با متوسط رشد سالیانه ۲.۵درصدی در بازه زمانی ۱۴۱۰ الی ۱۴۲۰، به ۵۷۹میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.

گاز

۰ نفر