X۲۲ پرو در آستانه بازگشت به کانال ۹۰۰ میلیونی + لیست محصولات مدیران خودرو

X22 پرو اتوماتیک با کاهش 20 میلیون تومانی 1 میلیارد و 50 میلیون تومان قیمت خورد.

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد

قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
X22 دنده ای ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ---
X22 اتوماتیک ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ --- ---
X22 پرو اتوماتیک ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
X55 پرو ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو 5 ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو 5 اسپورت ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو 6 پرو ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 7 (IE) ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 7 پرو ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرو ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرومکس ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو 8 پرومکس (IE) ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (1.5) ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (1.6) ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌