حرکت خلاف جهت ساینا در بازار خودرو + جدول قیمت بازار و کارخانه خودروهای سایپا

در حالی که بیشتر خودروهای سایپا امروز کاهش قیمت ثبت کردند، خودروی ساینا S افزایش قیمت داشت و 366 میلیون تومان شد.

  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد

قیمت روز خودروهای سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
ساینا S ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ ‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S دوگانه سوز ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S اتوماتیک ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ ---
کوییک ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک اتوماتیک ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ ‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R اتوماتیک ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک S ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
شاهین ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ ‎-۱۸,۰۰۰,۰۰۰‌
سایپا 151 ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌
سایپا 151 (با لاینر) ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ ---
وانت زامیاد ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد (رادیال) ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ --- ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد گازسوز ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ --- ‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد دیزل ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ ‎-۲۴,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت پادرا ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ---
پیکاپ کارون ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ---
پیکاپ زاگرس ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ---