جلیل رحیمی خطاب به آقامیری: همان ارز واردات مرغ از ترکیه را بده به تولیدکننده داخلی /حتما رای اعتماد هم میخوای از خانه ملت درسته؟!

یک نماینده مجلس گفت: راهبرد ملی امسال رشد تولید و مهارتورم است نه ورشکست نمودن تولید کننده داخلی و ریختن ارز به جیب دلالان.

به گزارش اقتصاد آنلاین، جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مجلس در صفحه توییتر خود نوشت: جناب آقامیری سرپرست موقت وزارت جهاد کشاورزی، اگر ارز داری که از ترکیه مرغ وارد کنی بده همان ارز را به تولیدکننده داخلی خوراک وارد کنه.

 راهبرد ملی امسال رشد تولید و مهارتورم است نه ورشکست نمودن تولید کننده داخلی و ریختن ارز به جیب دلالان.

حتما رای اعتماد هم میخوای از خانه ملت درسته!؟

جلیل رحیمی خطاب به آقامیری: همان ارز واردات مرغ از ترکیه را بده به تولیدکننده داخلی /حتما رای اعتماد هم میخوای از خانه ملت درسته؟!