۰ نفر
سورن یک هفته ای چقدر ارزان شد؟ + جدول قیمت

قیمت خودروهای سورن پلاس در هفته گذشته کاهش 17 الی 35 میلیون تومانی ثبت کرد.

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره تغییر قیمت روز انواع خودروهای سورن پلاس در هفته گذشته  به دست خواهید آورد.​

قیمت خودروی سورن پلاس طی هفته گذشته
نام خودرو قیمت بازار آزاد شنبه ۱۶ اردیبهشت (تومان) قیمت بازار آزاد پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت (تومان) تغییر قیمت هفتگی
سورن پلاس (تیپ ۱) ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰-
سورن پلاس (تیپ ۲) ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰-
سورن پلاس (تیپ ۳) ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰-
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ ۱) ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰-
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ ۳) ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰-