۰ نفر
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک چند؟ + جدول قیمت

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک دوست دوم مدل سال ۱۳۹۶ با ۸۰ هزار کیلومتر کارکرد مبلغ ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان در بازار خودرو قیمت گذاری شده است. این درحالی است که قیمت پژو ۲۰۰۸ صفر تولید سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۰۸ به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع پژو ۲۰۰۸
برند
مدل(سال ساخت)
کارکرد
قیمت (تومان)
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک
۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک
۱۳۹۷
۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک
۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک
۱۳۹۸
۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک
۱۳۹۷
۱,۸۰۰ کیلومتر
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک
۱۳۹۸
۴,۶۰۰ کیلومتر
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک
۱۳۹۹
صفر
۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما