۰ نفر
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک چند؟ + جدول قیمت

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک دوست دوم مدل سال ۱۳۹۹ با ۲۸ هزار کیلومتر کارکرد مبلغ ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان در بازار خودرو قیمت گذاری شده است. این درحالی است که قیمت پژو ۲۰۰۸ صفر تولید سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۰۸ به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع پژو ۲۰۰۸
برند
مدل(سال ساخت)
کارکرد
قیمت (تومان)
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۹
۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک
۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک
۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک
۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک
۱۳۹۷
۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک
۱۳۹۸
۷۳,۰۰۰ کیلومتر
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک
۱۳۹۸
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک
۱۳۹۹
صفر
۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما