۰ نفر
کیا سراتو صفر ارزان شد + جدول قیمت جدید سراتو وارداتی و مونتاژی

قیمت کیا سراتو صفر مونتاژی از سوی شرکت سایپا با کاهش ۵۰ میلیونی طی یک روز میلیاردو ۲۵۰میلیون تومان اعلام شده است. بر اساس آگهی های فروش اینترنتی کیا سراتو وارداتی، قیمت کیا سراتو اتوماتیک ۲۰۰۰cc سفید رنگ ۲۰۱۷ ۳ میلیاردو ۴۶۰ میلیون تومان اعلام شده است. همچنین نمایشگاه دیگری قیمت کیا سراتو وارداتی صفر ۲۰۱۷ مشکی رنگ را ۳ میلیاردو ۶۵۰ میلیون تومان اعلام کرده است.

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کیا سراتو به دست خواهید آورد.

قیمت روز خودرو کیا سراتو
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا  صفر ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲۰ لیتر اتوماتیک (سفید رنگ) ۲۰۱۷ صفر ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲۰ لیتر اتوماتیک (مشکی رنگ) ۲۰۱۷ صفر ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو مونتاژ  ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۶ ۸۷,۰۰۰  ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۱ ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو مونتاژ  ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۵ ۱۲۳,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۵ ۹۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما    

 

۰ نفر