۰ نفر
 پژو ۲۰۰۸ دست دوم چند؟ + جدول قیمت

قیمت پژو ۲۰۰۸ دست دوم در بازار خودرو از ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ برای مدل ۱۳۹۶ این خودرو با ۷۰,۰۰۰ کیلومتر کارکرد آغاز می شود. مدل ۱۳۹۸ این خودرو با ۹,۸۰۰ کیلومتر کیلومتر کارکرد ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت خورد.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۰۸ به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع پژو ۲۰۰۸
برند مدل(سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)
پژو ۲۰۰۸ ۱۳۹۹ صفر  ۲٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ ۱۳۹۸ صفر ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ ۱۳۹۸ ۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ ۱۳۹۸ ۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ ۱۳۹۶ ۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ ۱۳۹۷ ۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ ۱۳۹۸ ۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ ۱۳۹۸ ۹,۸۰۰ کیلومتر ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما