۰ نفر

 شرایط دریافت مهریه بعد از ازدواج مجدد زن چیست؟

۱ دی ۱۴۰۱، ۱۸:۴۶
کد خبر: 690167
 شرایط دریافت مهریه بعد از ازدواج مجدد زن چیست؟

یکی از مهم‌ترین حقوقی که به موجب شرع و قانون به زن تعلق می‌گیرد مهریه‌ای است که به سبب عقد نکاح میان زن و مرد تعیین می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، یکی از مهم‌ترین حقوقی که به موجب شرع و قانون به زن تعلق می‌گیرد مهریه‌ای است که به سبب عقد نکاح میان زن و مرد تعیین می‌شود.

تکلیف مهریه زن با ازدواج مجدد یکی از مواردی است که در قانون بیان شده است. مهریه عموما در هنگام ازدواج یا طلاق مطرح می‌شود. مهریه حق زن است و می‌تواند در هر شرایط و زمانی آن را از مرد مطالبه کند.

در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی آمده است که زن به محض عقد، مالک مهریه است و‌ می‌تواند هر تصرفی را که بخواهد در مهریه‌اش انجام دهد.

طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، مقدار مهریه سقف مشخصی ندارد و با رضایت طرفین باید تعیین گردد. لازم به ذکر است که مهریه می‌تواند به‌صورت نقدی، طلا، سکه، اموال منقول مانند خودرو یا اموال غیرمنقول مثل ملک باشد.

نحوه پرداخت مهریه بستگی به توافق طرفین دارد که عندالمطالبه یا عندالاستطاعه پرداخت شود.

در هر حال پرداخت مهریه از طرف مرد امری واجب است؛ حتی در صورت عدم تمکین زن، باز هم مهریه به او تعلق خواهد گرفت.

تکلیف مهریه زن با ازدواج مجدد

طبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، چنان‌چه طلاق از هر نوعی باشد، به درخواست زن یا درخواست مرد یا توافق طرفین، دادگاه باید تکلیف مهریه را در دادنامه مشخص کند.

اگر مرد موظف به پرداخت مهریه یا بخشی از آن است، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه نخواهد شد. پس تکلیف مهریه زن با ازدواج مجدد مشخص شده است و هیچ مانعی برای دریافت مهریه وجود نخواهد داشت.

زن حتی پس از طلاق هم درصورتی‌که مهر خود را نبخشیدہ باشد مالک مهر محسوب می‌شود و حق مطالبه و دریافت آن را دارد و تکلیف مهریه زن با ازدواج مجدد مشخص شده است.

چنان‌چه در طلاق توافقی طبق توافق زن، نصف مهریه بخشیده شده باشد، مابقی مهریه باید توسط شوهر به‌صورت کامل یا اقساطی پرداخت شود و پس از طلاق و ایام عده، مهریه بعد از ازدواج مجدد زن قطع نخواهد شد.

ثبت طلاق نیز تا زمان پرداخت حقوق مالی زن، انجام نمی‌پذیرد. درصورتی‌که زن رضایت دهد و یا حکم قطعی مبنی‌بر عدم توانایی مالی شوهر و اقساطی کردن مهریه داده شود، طلاق ثبت خواهد شد.

اگر زن به ثبت طلاق بدون گرفتن حقوق خود رضایت دهد، پس از آن می‌تواند طبق قانون و از طریق اجرای احکام دادگستری، دوباره نسبت به دریافت مهریه خود اقدام کند.