همتی: تجربه حدود یک ساله دولت سیزدهم تفاوت معنادار در راهبری رفع تحریم ها و مهار تورم را آشکار ساخت

تجربه نزدیک به یکسال اداره کشور با نگاه و رویکرد دولت سیزدهم تفاوت معنادار در راهبری رفع تحریم ها، مهار تورم، افزایش انضباط مالی وکاهش فروبستگی های حوزه فرهنگ و فضای مجازی، را آشکار ساخت.

به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی خود نوشت: یکسال از انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری باتمام فراز ونشیب های آن گذشت. انتخابات سال پیش درشرایطی پایان یافت که بسیاری از هموطنان به هر دلیل پای صندوق رأی نیامدند و یا آرای خود را به عنوان اعتراض به صندوق رأی سپردند و بر اساس آنچه اعلام شد، نزدیک ۱۰ درصد مشارکت کنندگان نیز به حقیر اعتماد کرده و رأی خود را به اینجانب دادند.

در جریان رقابت های انتخاباتی و فرصت محدود سه هفته ای، سعی کردم شرایط بحرانی اقتصاد کشور را که عمدتاً نتیجه دو عامل مهم حکمرانی نادرست اقتصادی و تداوم تحریم ها بود، تشریح و ضرورت رفع هرچه سریعتر موانع برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی را نشان دهم و برخلاف رقبا، تلاشی برای دادن وعده های ناشدنی نداشتم و حتی آنها را هم از دادن وعدهای ناشدنی برحذر داشتم. گفتم نباید اجازه دهیم فرصتهای بین المللی که به روی کشور گشوده شده است، با سوء تدبیر در حوزه اقتصاد و دیپلماسی، به سادگی از دست برود. هر چند متأسفانه در ده ماه گذشته تا حدی این فرصتها از دست رفت.

من و همراهانم و تمام کسانی که حقیر را لایق دانسته و به من رأی دادند به مسؤلیت تاریخی خود عمل کردیم و با ایران دوستانه ترین نیت ها، در نا امیدی سعی کردیم امید بسازیم. در طول یکسال گذشته نیز طبق عهدی که با رأی دهندگان بسته بودم، در حد امکان، درسایه بایکوت کامل صداوسیما وتخریب سنگین رسانه های دولتی ، تلاش کردم مطالبات آنها را مطرح کرده و با روشنگری، نقدها و پیشنهادهای لازم برای اصلاح امور خصوصاً در بعد اقتصادی ارائه دهم.

تجربه نزدیک به یکسال اداره کشور با نگاه و رویکرد دولت سیزدهم تفاوت معنادار در راهبری رفع تحریم ها، مهار تورم ، افزایش انضباط مالی وکاهش فروبستگی های حوزه فرهنگ و فضای مجازی، را آشکار ساخت. این تفاوت معنادار نه فقط درانتخاب رئیس جمهور ، در مورد انتخاب وزراء هم آشکار شده است.

در پایان لازم میدانم مجدداً از جوانانی که بی مزد ومنت در مدت سه هفته شبانه روز من را یاری کردند، همچنین از زنانی که با امید به آن پویش نگریستند تشکر نمایم. از تمام بزرگانی که در آن روزها به خاطر ایران بهتر از آبرو و اعتبار خود مایه گذاشتند و تلاش کردند روزنه موجود بسته نشود، سپاسگزارم.