۰ نفر

لیست کامل افراد محرم و نامحرم شما در فامیل

۲۸ خرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۱۹
کد خبر: 644715
لیست کامل افراد محرم و نامحرم شما در فامیل

در بین اطرافیان و خویشاوندان ما افرادی هستند که به ما محرم هستند و عده ای هم نامحرم هستند. در ادامه لیست کامل افراد محرم و نامحرم در فامیل را آورده ایم.

محرم کیست؟

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ مَحرَم اصطلاحی در فقه اسلامی است که شامل گروهی از خویشاوندان نزدیک می شود که ازدواج با آن ها حرام است.

لیست کامل افراد محرم و نامحرم در فامیل : 

افراد محرم به سه دسته تقسیم می شوند: محارم نسبی یا خونی، محارم سببی یا به واسطه ازدواج و محارم رضاعی یا به واسطه شیر خوردن.

• محارم نسبی یا خونی افرادی هستند که از زمان تولد رابطه محرمیت با آن ها برقرار است. این افراد شامل :

پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر، برادر، عمو، دایی، خاله، عمه، بچه ها و نوه های برادر، بچه ها و نوه های خواهر (هرچه پایین تر بروند) پدر پدربزرگ، مادر مادربزرگ و هر چه بالاتر بروند. عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ.

• محارم سببی، محرم هایی که به واسطه ی ازدواج ایجاد می شود. این افراد شامل : همسر، پدر و مادر همسر، فرزند و نوه ی همسر، همسر فرزند، همسر پدر و مادر.

• محارم رضاعی : اگر کودکی، شیر غیر مادر خود را با شرایط خاصی بخورد، به آن زن (دایه) و بستگان او محرم می شوند که به آن، محرم رضاعی یا شیری گفته می شود. بنابراین نمی تواند با محارم آن زن یا دایه ازدواج کنند.

شرایط خاص محارم رضاعی :

• شیر دایه، محصول زایمان و آمیزش شرعی و حلال باشد. بنابراین اگر زنی بدون زایمان کودک را شیر بدهد یا از راه زنا زایمان کند، به کودک محرم نمی شود.

• کودک، شیر را به طور مستقیم از پستان بمکد. اگر شیر را در دهانش بدوشند یا در ظرفی بدوشند و به او بدهند، محرم نمی شود.

• دایه هنگام شیر دادن، زنده باشد؛ بنابراین اگر کودک، همه یا برخی از نصاب شیرخوارگی را از زن مرده تغذیه کند؛ سبب محرمیت نمی شود.

• سن شیرخوار از ۲۴ ماه قمری، تجاوز نکرده باشد.

• کمیت و کیفیت شیر خوردن به سه شکل زیر باشد:

* یک شبانه روز، غذایش منحصر در شیر دایه باشد.

* یا ۱۵ مرتبه به طور مکفی و متوالی شیر دایه را بخورد.

* آن قدر شیر بخورد که گوشتش بروید و استخوانش محکم شود.

جدول لیستی از نامحرم های فامیل

نامحرم از طرف: رابطه فامیلی
پدر

پدرِ زنِ پدر

مادرِ زنِ پدر

ربیبه پدر

مادر

پسر هووی مادر

دختر هووی مادر

برادر

پدرزنِ برادر

مادرزن برادر

زن برادر

داماد برادر

عروس برادر

خواهر

شوهر خواهر

داماد خواهر

عروس خواهر

عمو

پدرِ زن عمو

عموی مادر عمو

زن عمو

پسر عمو

دختر عمو

عمه

عمه مادری عمه

شوهر عمه

پسر عمه

دختر عمه

دایی

مادر زن دایی

دایی پدری دایی

زن دایی

پسر دایی

دختر دایی

خاله

خاله پدری خاله

شوهر خاله

پسر خاله

دختر خاله

زن

خواهر زن

خواهرزاده زن

عمه زن

عمه خویشان زن

خاله زن

خاله بستگان زن

زن پدر زن

زن برادر زن

عروس زن

دختر زن (قبل از نزدیکی)

دختر برادر زن

شوهر

عموی شوهر

دایی شوهر

عموی خویشان شوهر

دایی پسر شوهر

دایی دختر شوهر

دایی خویشان شوهر

شوهر مادر شوهر

داماد شوهر

عروس

پدر عروس

مادر عروس

عموی عروس

شوهر عروس (در صورتی که پسرش نباشد)

دختر عروس (در صورتی که نوه فرد نباشد)

نوه عروس (در صورتی که نبیره فرد نباشد)

داماد

پدر داماد

مادر داماد

عموی داماد

پسر داماد (که نوه شخص نباشد)

دختر داماد (که نوه شخص نباشد)

ربیبه (دختر زن از شوهر سابقش)

عمه ربیبه

خاله ربیبه

عروس ربیبه

سایرین

خواهر خوانده

خواهر خوانده خویشان

دختر زنی که با او زنا نموده ای

پدر هوو

• خواهرخوانده و برادر ناخوانده : دختر و پسر بیگانه ای که او را به خواهری و برادری پذیرفته باشید نامحرم است.

• دختر و برادری که نامادری، از شوهر قبلی اش دارد، یعنی خواهر و برادری که نه از پدر با انسان یکی باشد و نه از مادر، نامحرم هستند.

تفاوت های اصلی میان افراد محرم و نامحرم

مرد نامحرم فقط مجاز به دیدن گردی صورت و دست ها تا مچ زنان نامحرم است، اما می تواند به موها و قسمت محدودی از پاها و دست ها و بدن زنان محرم خود که معمولاً در میان محارم پوشانده نمی شود، نگاه کند.

انسان نمی تواند با افراد محرم ازدواج کند، اما با هر کدام از افراد نامحرم می تواند ازدواج کند (البته خواهر زن یک استثنا است؛ زیرا نمی توان قبل از طلاق یا وفات و پایان دوران عده طلاق خواهرش با او ازدواج کرد).محارم نسبی می توانند بدن یکدیگر را، جز عورتین، بدون قصد لذت نگاه کنند؛ ولی نگاه با لذت و ریبه حرام است. (پاسخ کوتاه «به ۵۷۰ پرسش از احکام»، س ۴۲۱)

حد ارتباط با نامحرم

اگر صحبت کردن با نامحرم در طی روز بارهارخ می دهد و احتمال می رود که به واسطه این سلام و صحبت به گناه آلوده شوند، باید ترک شود حتی اگر بگوییم سلام کردن ثواب دارد.

۰ نفر