۰ نفر
هنوز نمایندگان دولت برای کارگروه سهام عدالت معرفی نشده اند

رییس هیأت مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت:‌ هنوز نمایندگان دولت برای کارگروه سهام عدالت در زیر مجموعه شورای عالی بورس معرفی نشده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، حسین امینی‌خواه در مورد آخرین خبرها از اصلاح آیین‌نامه سهام عدالت اظهار داشت: در این راستا کارگروهی در زیرمجموعه شورای عالی بورس تشکیل شده است که همه موضوعات سهام عدالت در این کارگروه باید دنبال شود، در این کارگروه نماینده حقیقی از شورای عالی بورس، نماینده‌ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده‌ای از کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید حضور داشته باشند که هنوز دولت نمایندگان خود برای این کارگروه را معرفی نکرده است.

وی گفت: پیشنهادات برای اصلاح آیین‌نامه معاملاتی سهام عدالت توسط کارگروه یاد شده تهیه و برای تصویب به شورای عالی بورس ارائه می‌شود.

‌امینی‌خواه می‌گوید که وی و خزائی در جلساتی که قبل از عید برگزار شد‌ شرکت کرد که حاصل آن جلسات تهیه تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت است که به شورای عالی بورس پیشنهاد شده است.

رییس هیأت مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: باید بقیه آیین‌نامه هم در راستای حذف مغایریت‌ها و اصلاح امور سهام عدالت تدوین و به شورای عالی بورس پیشنهاد شود.

امینی‌خواه گفت: متأسفانه دولت هنوز نمایندگان خود را برای کارگروه سهام عدالت معرفی نکرده است باید یک نفر از وزارت اقتصاد و یک نفر عضو حقیقی از شورای عالی بورس در این کارگروه حضور داشته باشد و ما با وجود مکاتباتی هم که با  شورای عالی بورس و هم با وزارت  اقتصاد انجام داده‌ایم هنوز نمایندگان این دو مجموعه برای کارگروه معرفی نشده‌اند.

وی افزود: سهام عدالت در واقع متعلق به مردم است باید امور مربوط به آن هم به خود مردم واگذار شود و دولت باید نظارت کند اما متأسفانه بعضی از مدیران تعلل دارند و با وجود اینکه خودشان تصویب کردند کارگروه سهام عدالت تشکیل شود هنوز نمایندگان خود را معرفی نکرده‌اند.

رییس هیأت مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مورد معاملاتی شدن سهام عدالت گفت: برای معاملاتی شدن و برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری عدالت باید نمایندگانی برای مجامع معرفی شوند. در حال حاضر مشکلی در قانون نیست و یک عضو هیأت مدیره یا دبیرکل دبیرخانه سهام عدالت می‌تواند برای اعمال حق مردم در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر حضور داشته باشند.

امینی‌خواه در مورد اینکه مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری چه موقع برگزار می‌شود، عنوان کرد:‌ ابتدا باید آیین‌نامه سهام عدالت اصلاح شود و در آیین‌نامه جدید شرایط برگزاری مجامع مشخص شود که مجامع به چه شکلی برگزار شود. بنابراین هنوز مجامع شرکت‌های استانی برگزار نشده است.