۰ نفر
۱۳۵۰ میلیارد تومان ناوگان، به شبکه ریلی کشور وارد شد

وزیر راه و شهرسازی با حضور در راه آهن تهران، دستور الحاق ۴۷۰ دستگاه انواع ناوگان تولید داخل ، بهسازی و بازسازی شده را برای ورود به شبکه ریلی کشور صادر کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «رستم قاسمی» وزیر راه وشهرسازی ظهر امروز با حضور در ایستگاه راه آهن تهران، در مراسم الحاق ۴۷۰ دستگاه انواع واگن به شبکه ریلی کشور شرکت کرد.

 ناوگان الحاق شده به شبکه ریلی در داخل ساخته، بازسازی و بهسازی شده است و شامل لکوموتیو، واگن باری و واگن مسافری است.

پیش از این نیز در آذرماه تعداد۵۲۶ دستگاه انواع واگن نو، بازسازی و بهسازی شده وارد ناوگان ریلی کشور شد.

وزیر راه و شهرسازی هم چنین با استفاده از فرصت حضور در راه آهن تهران، از نزدیک در جریان نحوه برگزاری سفرهای نوروزی در حوزه ریلی قرار گرفت و با مسافران قطارهای نوروزی گفت‌وگو داشت.

این تعداد ناوگان شامل ۴۲۳ دستگاه واگن باری نو، ۸ دستگاه لکوموتیو نو، ۴ دستگاه لکوموتیو بازسازی شده، ۴ رام ریل باس نو و ۳۱ دستگاه واگن مسافری بازسازی شده متعلق به شرکت های بخش خصوصی ریلی است.

ارزش ناوگان وارد شده به شبکه ریلی کشور ، ۱۳۵۰ میلیارد  تومان است.