۰ نفر

زاکانی؛

بزرگراه صیاد شیرازی به آزادگان می رسد

۲۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۳۵
کد خبر: 621145
بزرگراه صیاد شیرازی به آزادگان می رسد

علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت: ادامه بزرگراه شهید صیادشیرازی به طول ۹ کیلومتر به صورت تونل ۲ طبقه به بزرگراه آزادگان می‌رسد. پیمانکاران در ۲ گروه مشغول کار هستند و در بودجه امسال جزییاتش آمده است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت: ادامه بزرگراه شهید صیادشیرازی به طول ۹ کیلومتر به صورت تونل ۲ طبقه به بزرگراه آزادگان می‌رسد. پیمانکاران در ۲ گروه مشغول کار هستند و در بودجه امسال جزییاتش آمده است.