۰ نفر
گزارش توییتری اولیانوف از دیدار با علی باقری کنی

میخائیل اولیانوف نوشت: عصر امروز بار دیگر با دکتر علی باقری کنی، رییس هیات ایرانی در مذاکرات وین دیدار کردم.

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین در توییتر نوشت: عصر امروز بار دیگر با دکتر علی باقری کنی، رییس هیات ایرانی در مذاکرات وین دیدار کردم تا درخصوص راه‌ها و ابزارهای اطمینان حاصل کردن از اجرای روان برجام پس از احیای آن از جمله در زمینه همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی گفت‌وگو کنیم.

۰ نفر