۰ نفر
اولین ویدیو از هیات روسیه و اوکراین سر میز مذاکره

اوکراین و روسیه در مرز اوکراین و بلاروس در حال مذاکره هستند و این اولین تصاویری است که از این نشست منتشر شده است.

اوکراین و روسیه در مرز اوکراین و بلاروس در حال مذاکره هستند و این اولین تصاویری  است که از این نشست منتشر شده است.

۰ نفر