۰ نفر
شورای عالی امنیت ملی توافق مذاکرات وین را رد کرد!

سردبیر خبر فوری در توییتر خود نوشته است: درجلسه دیروز شورای عالی امنیت ملی که در عالی‌ترین سطح برگزارشده، مقامات عالی یادآوری کردند ایران ۴سال برابر تحریم‌های به‌اصطلاح فلج‌کننده آمریکا مقاومت نکرده که به توافقی کمتر از برجام برسد. حالا با ردتوافق بدون تضمین، تهران نشان می‌دهد نیاز به توافق موقتی ندارد.

شورای عالی امنیت ملی توافق مذاکرات وین را رد کرد!

۰ نفر