۰ نفر

حرکت عجیب بیمه تعاون؛ بیمه کردن معده مستر تستر!

۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۱۱
کد خبر: 615079
حرکت عجیب بیمه تعاون؛ بیمه کردن معده مستر تستر!

بیمه کردن معده حمید سپیدنام معروف به مستر تستر از سوی شرکت بیمه تعاون در حالی رخ داد که این شرکت زیر نظر وزارتخانه متولی امور محرومان و طبقات پایین جامعه فعالیت می کند!

به گزارش اقتصاد آنلاین، هرچند بیمه شدن معده مستر تیستر بر اساس آنچه در عرف دنیا وجود دارد، امری نامعقول نیست اما سوال این است که چرا بیمه تعاون با تبلیغاتی فراوان دست به چنین کاری زده است؟ آیا شیوه های بهتری برای برندینگ وجود نداشت؟

همانطور که گفته شد اصل این کار در یک شرایط نرمال مشکلی ندارد ولی در وضعیت امروز کشور که وضعیت معیشتی روز به روز برای مردم دشوارتر می شود، چرا باید زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یکی از وظایف اصلی آن توجه به محرومانی است که بعضا گرسنه سر بر بالین می گذارند، دست به چنین کج سلیقگی می زند و برندینگ خود را دقیقا در نقطه مقابل این افراد یعنی کسب و کاری که به غذاهای لوکس اختصاص دارد، تعریف می کند؟

آیا مجموعه آقای وزیر از وظیفه خود در قبال فقرا و شکم های گرسنه فارغ شده که اکنون با بیمه کردن معده آقای تستر چنین شوی عجیبی را در یکی از زیرمجموعه های خود به راه انداخته است؟

آیا وزیر از این اتفاقات خبر دارد یا همچنان مشغول انتصابات حاشیه دار در سایر حوزه های وزارتخانه است؟

این اتفاقات یادآور مباحثی است که مخالفین عبدالملکی در روزهای معرفی وی برای تصدی این وزارتخانه مطرح می کردند که چنین وزارتخانه ای فرد قوی تری را می طلبد تا بتواند بر امور آن مسلط باشد!

آقای وزیر در این اتفاقات کجاست؟