۰ نفر

یک نماینده مجلس؛

طرح صیانت با قانون اساسی مغایرت دارد!

۳ اسفند ۱۴۰۰، ۲۳:۰۳
کد خبر: 614275
طرح صیانت با قانون اساسی مغایرت دارد!

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس گفت:طرح صیانت با اصول متعدد قانون اساسی و فصل حقوق ملت مغایرت دارد. احتمال مسدودی گسترده درصورت اجرای طرح وجود دارد.

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس گفت: طرح صیانت با اصول متعدد قانون اساسی و فصل حقوق ملت مغایرت دارد. احتمال مسدودی گسترده درصورت اجرای طرح وجود دارد.