۰ نفر

ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۶۱درصد رسید

۱ بهمن ۱۴۰۰، ۱۶:۳۱
کد خبر: 602078
ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۶۱درصد رسید

خطوط فعال تلفن همراه تا پایان سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، به بیش از ۱۳۵ میلیون عدد رسیده که ضریب نفوذ را به ۱۶۱.۶۷ درصد می‌رساند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ویژگی‌هایی از جمله تعداد خطوط واگذارشده، ضریب نفوذ، تعداد کشورهای دارای ارتباط رومینگ، میزان پوشش جاده‌ای، درصد پوشش جمعیتی، شهر و روستاهای تحت پوشش و درصد مکالمات موفق در هر یک از اپراتورها متفاوت است که می‌تواند آن‌ها را از هم متمایز کند.

مطابق آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره‌ وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماهه‌ سوم سال ۱۴۰۰، خطوط واگذارشده دائمی ۲۹ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۲۲۷ عدد و خطوط واگذارشده اعتباری ۱۷۸ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۵۰۸ عدد است که مجموع خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری را به ۲۰۸ میلیون و ۳۲ هزار و ۷۳۵ می‌رساند.

از میان خطوط واگذارشده، ۲۶ میلیون و ۵۰ هزار و ۹۰۲ خط دائمی فعال و ۱۰۹ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۵۲۲ خط اعتباری فعال وجود دارد که مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به ۱۳۵ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۴۲۴ عدد می‌رساند. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، ۱۶۱.۶۷ درصد است.

01

در اپراتور همراه اول، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ به ۲۱ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۸۹ رسیده که از این میان تعداد ۲۰ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۶۶۹ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۳ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۵۹۷ عدد رسیده که از این میان ۵۲ میلیون و ۹۳ هزار و ۱۴۷ خط فعال است.  

طبق این آمار، ۹۶.۵ درصد تحت پوشش ۲G و ۸۵ درصد تحت پوشش ۳G و ۸۱ درصد تحت پوشش ۴G قرار دارند. همچنین تعداد شهرهای تحت پوشش تا پایان سه ماهه سوم به ۱۳۹۵ و تعداد روستاهای تحت پوشش به ۴۴ هزار و ۹۱۸ رسیده است. میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۸۲ هزار و ۱۴۶ کیلومتر رسیده است.

02

در اپراتور ایرانسل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ به هفت میلیون و ۳۰۶ هزار و ۶۴۴ رسیده که از این میان تعداد پنج میلیون و ۸۲ هزار و ۲۴ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۷ میلیون و ۶۸ هزار و ۶۰۰ عدد رسیده که از این میان ۵۲ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۲۷۹ خط فعال است.  

طبق این آمار، ۸۷.۲۱ درصد تحت پوشش ۲G و ۸۳.۶ درصد تحت پوشش ۳G و ۶۱ درصد تحت پوشش ۴G قرار دارند. میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۶۴ هزار و ۶۶ کیلومتر رسیده است.

03

در اپراتور رایتل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ به ۳۹۷ هزار و ۴۹۴ رسیده که از این میان تعداد ۲۶۷ هزار و ۲۰۹ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به هشت میلیون و۲۸۳ هزار و ۳۱۱ عدد رسیده که از این میان چهار میلیون و ۸۰۲ هزار و ۹۶ خط فعال است.  

طبق این آمار،  ۵۷ درصد تحت پوشش ۳G و ۲۹ درصد تحت پوشش ۴G قرار دارند.  میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۲۷ هزار و ۵۶۳ کیلومتر رسیده است.

04