۰ نفر
آیا بانک مرکزی روی رفع تحریم‌ها حساب باز کرده است؟

علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی گفت: ما بر مبنای تداوم شرایط فعلی برنامه ریزی کرده‌ایم و بر این اساس وضعیت سال آینده را بهتر پیش بینی می‌کنیم.

۰ نفر