۰ نفر
اسلامی: تابع مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستیم

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: تکلیف دوربین های برجامی ( بازرسی آنلاین طبق توافق برجامی ) مشخص است .مجتمع تسا کرج با حادثه تروریستی از سوی رژیم صهیونیستی مواجه بوده است لذا آژانس باید ابتدا موضع خود را نسبت به آن حادثه روشن کند. تابع مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستیم.