آیا رییس جدید صدا و سیما می‌ تواند چالش‌ های تمام نشدنی آن را حل کند؟ رستگاری در ساختمان شیشه‌ ای

تلویزیون در ایران قدمتی بیش از ۶۰ سال دارد، اما به دلیل سیطره دولت بر مدیریت این سازمان، در همه این شش دهه از گزند منتقدان در امان نمانده است، منتقدانی که از همه جناح‌های فکری تلویزیون را پژواک خواست‌ها و آرمان‌های خود نمی‌دانند.

اقتصادآنلاین - موسی حسن وند؛ در زمانه‌ای که رسانه به عنصر اصلی قدرت نرم کشورها بدل شده، این رسانه ملی در ایران است که روز به روز و سال به سال محافظه کارتر و کم اثرتر می‌شود. چرا که هر اقدامی، صدای بخشی از منتقدین این سازمان را بلند خواهد کرد.

اما روسای سازمان صداوسیما در همه سال‌های گذشته چگونه با مسائل روبرو شدند؟ به بهانه انتصاب رییس جدید سازمان صدا و سیما به کارنامه روسای قبلی خواهیم پرداخت.