۰ نفر
همتی: تحریم بیشترین تاثیر را در شرایط فعلی اقتصادی کشور دارد

عبدالناصر همتی گفت: تحریم بیشترین تاثیر را در شرایط فعلی اقتصادی کشور دارد؛ بعضی ها می خواهند این را انکار کنند، اشکالی هم ندارد. درامد ارزی کشور در اثر تحریم یک ششم شد، مگر می شود بر اقتصاد تاثیر نگذارد؟ شعارهای برخی کاندیداها مثل دادن یارانه به فلان اندازه، پوپولیستی است.