۰ نفر

برای تامین منابع مالی خرید واکسن مشکلی نیست

۱۶ فروردین ۱۴۰۰، ۲۰:۳۸
کد خبر: 518115
برای تامین منابع مالی خرید واکسن مشکلی نیست

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست گروه ۲۴ گفت: واحد های بین المللی تحت نفوذ آمریکا هستند،از نظر تامین منابع مالی خرید واکسن کرونا مشکلی وجود ندارد.