۰ نفر
توضیحات همتی در مورد تمرکز بر حمایت از آسیب‌دیدگان کرونایی

همتی رییس‌کل بانک مرکزی گفت: ۵٠درصد رشد اقتصادی و ارزش افزوده کشور در بخش خدمات است و با شیوع کرونا بیشترین رشد منفی را در همین بخش شاهد بودیم و به همین دلیل احساس شد که این شاغلین این بخش برای تامین معیشت نیاز بیشتری به حمایت دارند.