۰ نفر
اخذ خسارات از کره‌ای‌ها بابت پول‌های بلوکه‌ای

رییس کل بانک مرکزی گفت: حتما از کره ای ها بابت پول های بلوکه ای خسارت می گیریم.