۰ نفر
راهکار رفع انسداد کارت‌ بانکی مهاجران افغان +فیلم

رییس بانک مرکزی گفت: از بانک‌های عامل در خواست کرده ایم یک ماه فرصت دهند. به طور جد به دنبال این هستیم جلوی نقل و انتقال پول و کارهای بانکی از طریق کارت‌های نامعتبر گرفته شود. قانون مبارزه با پولشویی را به طور جد پیگیری می‌کنیم، برای ما بحث ایرانی و افغانستانی مطرح نیست، ما می‌گوییم کارتی که هویت ندارد نباید تراکنش انجام دهد.