۰ نفر

دروغ‌پردازی‌ برای دریافت "یارانه شیر"

۱۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۰۰
کد خبر: 48397

رئیس انجمن صنفی گاوداران در رابطه با مباحث مطرح شده در جامعه مبنی بر کاهش مصرف شیر در کشور گفت: بنده این مسائل را رد می‌کنم، اینها بازی‌هایی است که عده‌ای برای دریافت یارانه درآورده‌اند.

با بیان اینکه مصرف سرانه شیر در سال برای هر ایرانی حدود 100 کیلوگرم است افزود: این عدد تقسیم بر تعداد ماه‌‌های سال برای هر ایرانی 8 کیلو و 300 گرم در ماه می‌شود.

وی ادامه داد: اگر قیمت شیر خام 400 تومان افزایش یابد دامداران از نقطه ضرر خارج می‌شوند و قیمت شیر به ازای هر نفر 3 هزار و 320 تومان در ماه (یعنی روزی 111 تومان) افزایش می‌یابد. مقدسی تصریح کرد: اگر مردم این پول را پرداخت نکنند باید دو برابر آن هزینه درمان و پزشک بپردازند. وی در ادامه افزود: عده‌ای فقط به دنبال این هستند که واردات انجام دهند. مقدسی در رابطه با مباحث مطرح شده در جامعه مبنی بر کاهش مصرف شیر در کشور گفت: بنده این مسائل را رد می‌کنم اینها بازی‌هایی است که عده‌ای برای ایجاد یارانه درآورده‌اند. وی با اشاره به تولید 8 میلیون تن شیر در سال تأکید کرد: اگر مصرف شیر در کشور کاهش یافته است پس چرا شیر روی دست دامداران نمی‌ماند.