۰ نفر

شایعه درباره بزرگترین قرارداد مالی تاریخ فوتبال ایران

چک های اسپانسر لیگ برگشت خورد؟!

۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۰۸
کد خبر: 48256

اسپانسر تبلیغات محیطی سازمان لیگ باید تا هفته قبل بخش عمده ای از قراردادش با فدراسیون فوتبال را پرداخت می کرد ، رقمی بیش از 10 میلیارد تومان .

اخبار خوشایندی از راهروهای فدراسیون فوتبال شنیده نمی شود. شایعه مهمی دهان به دهان می گردد. شایعه برگشت خوردن چک های شرکت کانون آگهی ایران نوین . شرکتی که در مزایده ای بزرگ توانست قراردادی نجومی با فدراسیون فوتبال ایران ببندد. درحالی که در سال های گذشته سازمان لیگ تبلیغات محیطی را به قیمت نازل 16 تا 18 میلیارد تومان واگذار می کرد ، این بار این شرکت در مزایده ای برای دو سال قراردادی 160 میلیارد و 700 هزار تومان ، توانست برنده این مزایده باشد. درحالی این مزایده از آن شرکت برنده شد که آنها فقط 700 هزار تومان بیشتر از شرکت دیگر پیشنهاد داده بودند. شرکتی که در 3 سال گذشته با قیمتی نازل تبلیغات را در اختیار داشت. اینکه چطور شرکتی که تا سال قبل برای پرداخت کمتر از 20 میلیارد تومان مشکل داشت ، چگونه این پیشنهاد را به 4 برابر تبدیل کرد پرسشی بود که از سوی مدیران سازمان لیگ بی پاسخ ماند اما با عقد این قرارداد که زیر نظر خیلی از نهادهای نظارتی بسته شد به برگ برنده ای تبدیل شد برای مهدی تاج و فدراسیون فوتبال. حالا خیلی از تیم ها برنامه ریزی کرده اند که این فصل بیش از 50 درصد هزینه های تیمداری شان را از این پول بدست بیاورند اما انگار همه چیز طبق برنامه پیش نمی رود. درحالی که صبح دوشنبه جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال برگزار می شود ، خیلی از اعضا نگران به تاخیر افتادن پرداخت های برنده تبلیغات محیطی هستند. این شرکت به گفته مهدی تاج باید تا قبل از شروع فصل 24 میلیارد تومان به فدراسیون می داد. حالا اما موعد تعدادی از پرداخت های این شرکت گذشته و این پچ پچ در فدراسیون فوتبال پیچیده:« چرا چک ها پرداخت نشدند.» بحثی که قرار است در جلسه صبح دوشنبه هیات رئیسه به جدیت بررسی شود. برای بررسی این شایعه با مهدی تاج ، رئیس سازمان لیگ تماس گرفته شد. او که مسئول این قرارداد است با شنیدن این سئوال گفت:« چک ها برگشت خورده؟ نمی دانم! پیگیری می کنم. باید از همکارانم بپرسم.» تا ساعاتی دیگر و بعد از جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به این ابهام پاسخ داده می شود که آیا بزرگترین قرارداد مالی تاریخ فوتبال ایران به بن بست رسیده است؟