۰ نفر
همتی: از منابع ارزی ایران در عراق استفاده خواهیم کرد

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: از منابع ارزی ایران در عراق که بیش از ۵میلیارد دلار است، استفاده خواهیم کرد. سرمایه گذاری در بازار ارز خیلی پر ریسک است؛ هر لحظه ممکن است هر اتفاقی در این بازار بیافتد. تجار ایرانی بتدریج متوجه خواهند شد که کدام منابع ارزی ایران آزاد شده است.