۰ نفر
تبریک همتی به مناسبت سالگرد تاسیس بانک مرکزی و روز خبرنگار

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی شصتمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی و روز خبرنگار را تبریک گفت.