۰ نفر

منتظر تضعیف پوند باشیم؟

۲۹ اسفند ۱۳۹۸، ۲۰:۵۷
کد خبر: 426044
منتظر تضعیف پوند باشیم؟

بانک مرکزی انگلستان BOE امروز با هدف مقابله با اثرات رکود اقتصادی کرونا، نرخ بهره پوند را از ۰.۲۵% به ۰.۱% کاهش داد که پایین ترین سطح تاریخ است. این موضوع عامل تضعیف پول انگلستان در میان مدت خواهد شد.

منتظر تضعیف پوند باشیم؟