دلایل افزایش ۶۵درصدی درآمد «سیستم» در فروردین

شرکت همکاران سیستم در فروردین ماه ۱۳۹۷مبلغ دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان درآمد حاصل از ارائه خدمات و پشتیبانی کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵درصد رشد داشته است. محمدرضا ضیاءظریفی٬‌ مدیر مالی این شرکت در گفت و گو با اقتصاد آنلاین دلیل این افزایش درآمد را تشریح کرد.

محمدرضا ضیاءظریفی٬‌ مدیر مالی شرکت همکاران سیستم دلیل اصلی افزایش درآمد در فرودین ماه سال جاری نسبت به فروردین سال قبل را رشد دو برابری فروش همکاران سیستم در فروردین ۹۷ دانست و گفت: این فروش مربوط به نرم افزار و خدمات استقرار بوده است. همکاران سیستم توانست هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در فروردین ماه سال جاری فروش حاصل کند که در دوره مشابه سال گذشته این رقم برابر با ۳.۵ میلیارد تومان بوده است.

او ادامه داد: دلیل این موضوع به مدل کاری و بخش عمده ای از قراردادها برمی گردد که به فروردین ماه منتهی شده بود و شرکت همکاران سیستم به صورت پرفشار پیگیری کرد و جلسات مختلفی با مشتریان و سازمان ها برگزار کرد و موفق شد هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروش در فروردین ماه محقق کند که می توان گفت در سال های اخیر بی سابقه بوده است که شرکت بتواند در فروردین ماه معادل دو برابر مدت مشابه در سال ۹۵ و ۹۶ فروش داشته باشد. تحقق فروش فروردین ۹۷ موجب شد تا رشد درآمدی در همکاران سیستم به عنوان شرکت مادر که بخش عمده ای از آن لایسنس است٬ از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان سال ۹۶ به حدود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سال ۹۷ برسد.

ظریفی در رابطه با احتمال ادامه این روند رشدی در ادامه سال جاری گفت: این مساله چندان قابل پیش بینی نیست. تمام تلاش در کل گروه٬ افزایش کارایی است. با توجه به مدلی که داریم و در فضای فعلی امیدواریم این روند ادامه دار باشد اما نمی توانیم پیش بینی دقیقی از رفتار بازار در ماه های پیش رو داشته باشیم اما نگاه ما به بازار همانند گذشته مثبت است و عملکرد فروردین ماه این موضوع را تشدید کرد. امیدواریم با بهبود عملکرد تیم در بخش های مختلف حوزه فروش٬ پیاده سازی٬ نرم افزار و پیشتیبانی بتوانیم به هدف مدنظر برسیم.