۰ نفر
توضیحات استاندار تهران درباره تعطیلی ادارات در روز دوشنبه

استاندار تهران درباره وضعیت تعطیلی ادارات در روز دوشنبه گفت: هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.

۰ نفر